Naši malí umelci

V komunitnom centre vo Veľkom Blhu prebiehali plánované aktivity podľa plánu. Deti rady navštevujú všetky aktivity, ale najmä umeleckú dielňu. V mesiaci október deti nadšene navštívili náš miestny anglický park, kde spolu s tútorom nazbierali farebné lístie, žalude a gaštany. Potom z tých surovín vyrábali v komunitnom centre rôzne predmety. Z gaštanov si vyrobili malé figúrky. Z lístia pripravili malé vence a ozdobili ich kvietkami z krepového papiera. K tejto aktivite sa pridali aj niektorí rodičia a tak si mohli osvojiť techniku výroby vencov na deň zosnulých. Šikovnejším deťom sa vydarili vytvoriť obrazy: nazbierané kvietky najprv vysušili, nalepili na kartón a pozadie si každý vymaľoval podľa vlastných predstáv. Potom ich obalili s potravinárskou fóliou a okraje ozdobili s cestovinou, ktorú predtým zafarbili. Každý aktívny umelec bol odmenený sladkosťami. Kurz tanca začali navštevovať aj rodičia, hlavne ženy, pretože náš tútor si rozšíril svoj repertoár a ukázal základné kroky ZUMBY.