Núdzová pomoc v Nálepkove

V rámci programu RHAP pracujem s vyše 150 klientmi, ktorí sa narodili pred rokom 1945. Vo väčšine prípadov sú to starí ľudia odkázaní na pomoc a opateru iných.

Ich finančný príjem je realizovaný prostredníctvom vyplácania starobného dôchodku. Väčšina staršieho obyvateľstva nemá inú možnosť ďalšieho finančného príjmu.

Vzhľadom na neustále stúpajúce ceny a nedostačujúci starobný dôchodok je ich štandard kvality života minimálny. Keď k tomu pridáme fakt, že starší ľudia majú viac zdravotných a iných problémov, potrebujú pomoc a opateru mladých. Vzhľadom k tomuto problému sme im v týchto dňoch odovzdávali materiálnu pomoc vo forme potravín, liekov, čistiacich prostriedkov a paplónov v obciach Nálepkovo, švedlár, Mníšek nad Hnilcom a Helcmanovce.

Klientov táto pomoc potešila a boli za ňu veľmi vďační. Okrem toho klientom poskytujeme zdravotnú a sociálnu pomoc. Pripravujeme pre nich rôzne posedenia, ktoré im spríjemňujeme napr. kultúrnou akciou. Taktiež pre nich pripravujeme poznávací výlet do Poľska – do Osvienčimu.