Návšteva

Dňa 15.7.2010 navštívil naše komunitné centrum v obci Ostrovany zástupca partnerskej organizácie ETP Slovensko Habitat for Humanity International spolu s pracovníkmi ETP Slovensko. Po rozhovore o aktivitách a práci komunitného centra sme sa presunuli do rómskej osady, kde sa pán Feike Dik stretol na krátkych návštevách s klientmi Mikro-pôžičkového programu, ktorým bola poskytnutá pôžička na zlepšenie bývania. Navštívil dom Margity Kalejovej, Aleny Duždovej, Cyrila Kaleju Januva a Rudolfa Duždu. Pán Dik sa presvedčil, že prostriedky boli účelne využité. Takéto návštevy prijmeme radi, nakoľko nám pomôžu zlepšiť životnú úroveň našich Rómov.