Návšteva z USA

Aj tento rok navštívili naše komunitné centrum zástupcovia americkej armády spolu s 25 kadetmi – študentmi vojenských katedier z USA. Sprevádzal ich zástupca ambasády USA Ing. Ivan Bílý (Participant Training Assistant – úrad obrannej spolupráce).Počas mesačného pobytu na Slovensku absolvovali vojenský výcvik, navštívili rôzne miesta stredného a východného Slovenska. Našu materskú školu a komunitné centrum navštívili 24. júna v popoludňajších hodinách. Pri návšteve si prezreli priestory materskej školy a zoznámili sa s fungovaním a službami komunitného centra. Všetko to boli mladí ľudia, zaujímali sa o mnohé oblasti života rómskej komunity, o ich zvyky, kultúru, ale hlavne boli ich otázky zamerané na problémy pri vzdelávaní detí a mladých ľudí v rómskej komunite. Zaujímali sa o spôsob výučby v materskej škole, o možnosti využívania komunitného centra a o to, aké služby sú v ňom poskytované. Náš vzdelávací program Križovatky a sporiaci program IDA poznalo len zopár z nich, aj to iba z počutia, ale program Habitat for Humanity poznali skoro všetci. Po ukončení návštevy komunitného centra navštívili v našej obci rómsku lokalitu Zabíjanec, kde si pozreli budovu bývalého skladu, ktorá by mala byť prestavaná na materskú školu a komunitné centrum. Takéto návštevy mladých kadetov sa v našej materskej škole a komunitnom centre konajú každoročne. V roku 2003 totiž budovu starej kotolne prestavala na materskú školu a komunitné centrum práve americká armáda. Aj táto skupina mladých ľudí sa u nás mohla presvedčiť o tom, že americká armáda vo svete nie len bojuje, ale vykonáva aj humanitárnu činnosť a pomáha ľuďom aj iným spôsobom. O rok nás pán Ing. Ivan Bílý navštívi opäť, ale s inými mladými študentmi vojenských katedier.

Dana Pustulková KC