Návšteva z maďarskej televízie

Dňa 18.8.2010 navštívili naše komunitné centrum v obci Ostrovany redaktori z TV Duna z Maďarskej republiky, ktorá sa zaujímala najmä o život Rómov v osade. Zaujímali sa aj o pomoc, ktorú poskytuje občianske združenie ETP Slovensko, kde sa na tému pomoci rozprávali s našimi klientmi IDA a Habitat, ktorí si túto pomoc veľmi pochvaľovali. Navštívili sme s nimi aj viaceré rómske príbytky, kde im klienti vysvetľovali a poukazovali ako si zlepšili pomocou týchto projektov svoje bývanie a zveľadili si svoje príbytky.