Návšteva klientov projektu RHAP v obci Hrabušice

Dňa 9.4.2008 som navštívila klientov v obci Hrabušice. Bola som veľmi prekvapená, keď mi hneď jedna starká povedala: “Ešte sa nenašiel nikto, kto by nám chcel pomôcť!“

Naraz sa pri mne objavila druhá pani, ktorá pracuje na Obecnom úrade v Hrabušiciach a povedala:“ Ja vám pomôžem.“ Spolu sme navštívili všetkých klientov a ja som ich informovala o preplácaní liekov, okuliarov a iných formách zdravotnej pomoci. Boli veľmi vďační, že niekto prejavil záujem starať sa o nich, hoci niektorí majú svojich príbuzných. Dohodla som sa, že spolu so zdravotnou sestrou navštívim ich obec ešte raz a to 17.4.2008.

Keď sme tam prišli, boli sme prekvapené. Prišli všetci. Pozorne nás počúvali. Kládli nám množstvo otázok, na ktoré sme im odpovedali. Aj keď som mala spočiatku veľký strach, že obec vôbec nepoznám a ani jej občanov, budem tam teraz chodiť s veľkou radosťou. Máme rozbehnutú dobrú spoluprácu s Obecným úradom a s pracovníčkou p. Kroščenovou.

Som rada, že existujú dobrí ľudia a my im môžeme pomôcť.