Náučné rady právnika – právne poradenstvo

Dňa 19.2.2008 bolo v KC Jarovnice vykonané právne poradenstvo z projektu RHAP ETP Slovensko, ktorej sa zúčastnilo 26 dôchodcov a 8 klienti z projektu EQUAL. Cieľom tejto prednášky, ktorú vykonal Mgr. Potoček z ETP Slovensko, bolo poskytnutie právnych informácií, ktoré môžu dôchodcovia využiť v bežnom živote a v konkrétnej situácií. Vo svojom poradenstve sa zameral najme na rýchle pôžičky od nebankových subjektov, ktoré sú pre našich klientov veľkým lákadlom, pretože sa vedia vybaviť veľmi rýchlo a bez zbytočného dokladovania, ale pri tom si neuvedomia, že sa i pri čo najmenšom omeškaní týchto splátok dostanú do takého kolotoča dlhov, z ktorého sa veľmi ťažko dostávajú.

Veríme, že si klienti dobré mienené rady právnika zoberú k srdcu a vyvarujú sa takto zbytočným problémom.