Nádherný júnový deň

V mesiaci jún 2010 sa uskutočnilo kultúrne a športové podujatie, pri ktorom sme mali posedenie pri guláši. V doobedňajších hodinách prebiehal na školskom ihrisku futbalový turnaj, kde si zmerali sily deti z troch obcí: Hodejov, Jesenské a Kokava. Každé družstvo si zahralo s každým a nakoniec bolo zostavené ešte zmiešané družstvo, aby si mohli zahrať aj tí najmenší.Ocenenia boli udeľované družstvám nie len za umiestnenie, ale aj za „fair play“ a samozrejme nemôžeme zabudnúť na ocenenie „najlepší hráč.“ Na veľkú radosť miestnych obyvateľov 1. miesto získalo družstvo z Hodejova. Po vyhodnotení a občerstvení nasledovala kultúrna časť podujatia, ktoré začalo rómskou hymnou v podaní Sendreiovcov. Po hymne vystúpili deti z dramatického krúžku s vtipnou verziou hry „Snehulienka a sedem trpaslíkov“, ktorú si na krúžku poctivo pripravili. Predstavenie malo veľký úspech aj medzi rodičmi, ktorých dojalo k slzám. Hlavnú rolu v predstavení si zahrala prváčka Grétka Oláhová, ktorá okrem iného získala aj mimoriadne ocenenie na celoštátnej recitačnej súťaži. Program pokračoval moderným tancom v podaní detí z tanečného krúžku KC Hodejov, hostia z tanečného krúžku KC Jesenské predviedli rómsky tanec. Rómsky tanec predviedli aj deti z nášho tanečného krúžku a ich choreografia zožala obrovský úspech. Na záver programu zahrali do nôty Sendreiovci a to už tancovali spolu veľkí i malí, domáci i hostia. Na záver pokračovala zábava na voľnom priestranstve pred kultúrnym domom a všetci sa zabávali až do večera. Na podujatí sa zúčastnilo vyše 200 ľudí. Ďakujeme OZ ETP Slovensko a starostke obce, že nám umožnili túto akciu zrealizovať.