MUSIC4ROM

Propagácia hodnôt rómskej komunity pre vybudovanie mostov medzi kultúrami a výchova detí európskeho spoločenstva prostredníctvom hudby.

Medzinárodný projekt, na ktorom sa podieľalo sedem európskych krajín, na Slovensku realizuje ETP v rokoch 2014 a 2015. Zámerom je podporiť rómske kultúrne hodnoty, čo vedie k budovaniu interkultúrnych mostov, sociálnej inklúzii a vzdelávaniu detí prostredníctvom hudby. Súčasťou projektu bolo vytvorenie knižnice rómskej hudby, piesní a hudobníkov, inovatívnej pedagogickej metodológie, ktorá bude po skončení projektu online prístupná všetkým pedagógom, organizovanie verejných podujatí na lokálnej a európskej úrovni a ešte mnohé iné aktivity. V ETP sme vypracovali metodiku zhotovenia hudobných nástrojov z recyklovaných materiálov a deti v komunitnom centre v Starej Ľubovni – Podsadku vytvárali ukážkovú kolekciu.

Do projektu sa zapojili komunitné centrá v Rankovciach a Starej Ľubovni–Podsadku. Participovalo na ňom Konzervatórium na Exnárovej v Košiciach členovia rómsko-slovenskej gospelovej kapely F6. 

Šestnásť rómskych i nerómskych adeptov štúdia hudby z Rumunska, Slovenska, Španielska a Talianska a ich umeleckí pedagógovia sa zúčastnili v októbri v Paríži na týždňovej majstrovskej škole (Master Class). Viedol ju významný a všestranný, portugalsko-francúzsky hudobný umelec Jorge Chamine, častý interpret rómskych piesní a na kurzoch učili poprední európski umelci. Úlohou študentov Master Class bolo nadobudnúť čo najviac vedomostí a umeleckých skúseností a po návrate domov sa o získané podeliť. Štyroch košických konzervatoristov a ich pedagóga čaká v nasledujúcom roku spolupráca s mladými hudobníkmi v Rankovciach a Starej Ľubovni a príprava spoločných koncertov.

Projekt bol realizovaný od januára 2014. Potrvá do decembra 2015.

Podpora:
Finančný príspevok:  22 797 eur

EU logo

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Tento dokument reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tomto dokumente.music_logo