Music4Rom: Partnerské stretnutie v centre Tapovan

V dňoch 27. – 30. mája 2014 sa konalo stretnutie partnerov projektu Music4Rom v centre Tapovan, nachádzajúcom sa v Normandii vo Francúzsku. Music4Rom je nový medzinárodný umelecký projekt zameraný na propagáciu hodnôt rómskeho spoločenstva, čo pomáha pri budovaní interkultúrnych väzieb, sociálnej inklúzie a pri výchove detí európskeho spoločenstva prostredníctvom hudby. Partnermi projektu sú:  International Yehudi Menuhin Foundation (Belgicko), ETP Slovensko, MUS-e Napoli (Taliansko), Unión Romani (Španielsko), The MosaicArt and Sound Ltd (Veľká Británia), ActivArt (Rumunsko), European Roma Information Office (Belgicko) a Sons Croisés (Francúzsko).

Zdrženie ETP Slovensko zastupovala na druhom pracovnom stretnutí v rámci projektu Music4Rom  Lenka Orságová. V prvý deň stretnutia sa partneri zoznámili s členmi Umeleckej a pedagogickej komisie a dohodli kroky potrebné k ďalšej spolupráci. Počas druhého dňa mítingu boli partneri rozdelení do pracovných skupín. Každá pracovná skupina mala za úlohu vytvoriť dve metódy vyučovacieho procesu, ktoré využívajú hudbu na rozvoj kognitívnych zručností detí. Cieľom bolo vytvorenie metodickej príručky, ktorá umožní učiteľom hudby, sociálno-kultúrnym koordinátorom a mediátorom využiť hravosť hudby pri rozvíjaní pamäti, abstraktného myslenia či motorických schopností u detí pochádzajúcich z málo podnetného prostredia.

Pracovné stretnutie vyvrcholilo koncertom v Tapovan Centre, o jeho realizáciu sa postarala organizácia International Yehudi Menuhin Foundation. Na vystúpení sa prezentovali umelci z Umeleckej komisie. Viac o koncerte a tiež o projekty Music4Rom si môžete prečítať v našom článku Music4Rom: Koncert v Tapovan Centre.

Zdroj fotografie: Unión Romani

The Music4Rom project has been funded with the support from the European Commission.