Možnosti inklúzie Rómov na Slovensku – pozvánka na diskusiu

Riaditeľka ETP Slovensko Slávka Mačáková bude 22. mája 2012 v Bratislave diskutovať o možnostiach inklúzie Rómov na Slovensku. Na diskusiu pozývame všetkých záujemcov o túto tému. Viac o podujatí, ktoré bude spojené s premietaním slovenského filmu Cigán, sa dozviete v pozvánke.