Modelovali vysnívané domy

Na dnešnom, pravidelnom, pondelkovom stretnutí v rámci projektu Deviatka žije!, ktorý dopĺňa komplexný program Budujeme nádej na Luníku LIX, multimediálny umelec Oto Hudec s deťmi vytváral domy z hliny.  Spoločne modelovali vysnívané domy a pokúsili sa „postaviť“ aj činžiak, aký by mal stáť na ich sídlisku. Pri práci s hlinou uplatňovali náročnejší technický postup, kde sa museli naučiť prepájať materiál a  pracovať s 3d predstavivosťou.

 

Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity. Za obsah projektu je výlučne zodpovedný príjemca – ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt ministerstvo vnutra logo