Mobilný seminár priblíži overené postupy integrácie Rómov

me.cem – Rómske mediálne centrum, 6.6. 2014 – Mobilný seminár o inovatívnych projektoch je zameraný na integráciu Rómov z marginalizovaných rómskych komunít.

BRATISLAVA 6. júna (SITA) – Šíriť poznatky a podnietiť diskusiu v prípade príkladov dobrej praxe integrácie rómskej menšiny je cieľom mobilného seminára o inovatívnych projektoch. Seminár je zameraný na integráciu Rómov a priblíži overené postupy sociálnych inovácií.Agentúru SITA informovala Lenka Orságová z ETP Slovensko – Centra pre udržateľný rozvoj. Seminár je dnes v obciach Rankovce, Veľká Ida a v osade Budulovská v Moldave nad Bodvou. Organizácia ETP Slovensko predstaví overené postupy, ktoré dlhodobo v marginalizovaných komunitách uplatňuje. Účastníci seminára sa stretnú s klientmi, terénnymi sociálnymi pracovníkmi a starostami obcí, v ktorých sa projekty realizujú.

Na seminári sa zúčastnia predstavitelia veľvyslanectiev na Slovensku, zástupca Úradu vlády SR a vyslankyňa Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Jeho cieľom je praktická demonštrácia úspešných projektov združenia ETP Slovensko, ktoré pomáhajú motivovaným obyvateľom rómskych osád nájsť si zamestnanie, zvýšiť štandard bývania či zlepšiť kvalitu života.

Mobilný seminár sa začal v obci Rankovce. V nej si ľudia, s ktorými ETP spolupracuje, našetrili a následne svojpomocne postavili vlastné rodinné domy v rámci sporiaceho a mikropôžičkového programu. Ďalšími zastávkami sú komunitné centrum a základná škola vo Veľkej Ide. V základnej škole sa od začiatku školského roka 2013/2014 implementuje inovatívna metóda Feuersteinovho inštrumentálneho obohacovania, ktorá pomáha deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia rozvinúť kognitívne schopnosti a postupne dobehnúť svojich vrstovníkov z majority. Seminár ukončí návšteva segregovanej rómskej komunity a komunitného centra v osade Budulovská v Moldave nad Bodvou. ETP predstaví koncept komplexných sociálnych a vzdelávacích služieb v komunitnom centre.

ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj (ETP) je slovenská nezisková organizácia, ktorá sa viac ako 15 rokov trpezlivo a systematicky sústredí na budovanie nádeje a zlepšovanie životných podmienok obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít. ETP poskytuje komplexné služby chudobným rómskym rodinám prostredníctvom siete komunitných centier prevádzkovaných v spolupráci s miestnymi samosprávami.

Originálnu verziu článku nájdete na www.mecem.sk.