Mladé rómske rodiny na východe Slovenska si budujú domov i nádej

Herľany/Rankovce, 29. apríla 2014 – Dôstojné bývanie je základnou životnou potrebou, ktorá však presahuje možnosti väčšiny slovenských domácností zo sociálne vylúčených komunít. Zmeniť tento osud vo vlastnej réžii sa rozhodlo šesť mladých rodín z osady pri Rankovciach v okrese Košice-okolie. Z úspor a návratných mikropôžičiek si svojpomocne vybudovali legálne obydlia na pozemkoch, ktoré si kúpili od obce.

O modeli trvalo udržateľného spôsobu, ktorý pomáha naštartovať podmienky na lepšie bývanie pre ľudí žijúcich na okraji spoločnosti, diskutujú dnes na odbornom seminári v Herľanoch dvadsiati piati odborníci so zástupcami miestnych samospráv a občianskych združení. Podujatie zorganizovalo občianske združenie ETP Slovensko.

Účastníkom predstavia aj katalóg Krok za krokom, ktorý podrobne zachytáva skúsenosti z projektu Budujeme nádej – Z chatrče do 3E domu, a radí ako postupovať pri svojpomocnej výstavbe ekologických a energeticky efektívnych rodinných domov. Náklady na jeden dom sa pohybujú okolo šesť až osemtisíc eur, pričom pôžičku musia Rómovia splatiť v priebehu 8-10 rokov.

„Intervencie, ktoré realizujeme takmer 15 rokov, ukazujú, že komplexný prístup zlepšuje kvalitu života obyvateľov vylúčených komunít a búra stereotypné posudzovanie Rómov majoritou ako zneužívateľov sociálnych dávok. Kombinujeme sociálnu prácu, vzdelávanie obyvateľov všetkých vekových kategórií od predškolskej prípravy až po odborné praktické vzdelávanie a svojpomocnú výstavbu do osobného vlastníctva za vlastné finančné prostriedky,“ vraví riaditeľka občianskeho združenia ETP Slovensko Slávka Mačáková.

Iniciatíva, ktorá šetrí verejné financie a pomáha mladým ľuďom bez práce i strechy nad hlavou získať pracovné zručnosti a nové bývanie, patrí k úspešným projektom druhého kola národného Programu malých grantov Globálneho environmentálneho fondu (GEF SGP).

Sprievodnou akciou pracovného stretnutia je aj návšteva miestnych rodín, ktoré sa aktívne podieľali na stavebných prácach a vybudovali si skromné, ale vlastné bývanie.

„Z vlastného bývania sa veľmi tešíme. Na začiatku sme nemali vôbec nič. Domček si postupne zariaďujeme. Už sme si stihli kúpiť viacero vecí, ale ešte veľa toho treba urobiť,“ nadšene vysvetľujú Lukáš a Michala Turtákovci, ktorí sú jednými z prvých majiteľov domu v Rankovciach. Lukáš Turták je vyučený murár a verí, že praktické zručnosti, ktoré pri stavbe nadobudol, mu pomôžu získať prácu v tomto odbore.

Seminár sa uskutočňuje s finančnou podporou GEF prostredníctvom SGP. Z programu GEF SGP bolo v uplynulých piatich rokoch podporených 53 projektov a 25 plánovacích grantov v hodnote 1,96 mil. USD. Polovica z nich sa venovala energetickému manažmentu a takmer všetky prispeli k zníženiu alebo zadržiavaniu emisií skleníkových plynov.

„Keďže väčšina projektov sa realizuje v národnostne a etnicky zmiešaných oblastiach s vysokým počtom chudobných a nezamestnaných, marginalizované skupiny sú významným faktorom pri dosahovaní úspešnosti týchto projektov,“ dodáva národná koordinátorka GEF SGP Klára Tóthová.

Realizáciu GEF SGP na Slovensku zabezpečuje Regionálne centrum Rozvojového programu OSN pre Európu a Spoločenstvo nezávislých štátov v Bratislave (United Nations Development Programme – UNDP).