Mladé mamičky majú mnoho otázok

V našom komunitnom centre sa rozvíjajú rôzne aktivity. Detičky v predškolskom veku veľmi radi navštevujú predškolský klub, v umeleckej dielni vytvárajú rôzne predmety a kresby. Na kurze šitia sa mladé dievčatá naučili šiť na šijacom stroji a opravujú si svoje oblečenie.

V júni sa uskutočnila protidrogová prednáška. Počas tejto prednášky boli vyškolení šiesti mladí ľudia, ktorí dostali za úlohu šíriť nadobudnuté vedomosti medzi svojimi rovesníkmi. Na zdravotnej prednáške sa zúčastnilo 10 žien, ktoré mali rôzne otázky ohľadom ženských chorôb. Program „Mladé mamičky“ navštevujú mladé dievčatá, ktoré sú hanblivé a chýba im množstvo vedomostí o ženskom tele a následkoch pohlavného života vôbec. Tieto mladé ženy majú mnoho otázok, na ktoré sa snažíme poskytnúť jednoduché a ľahko pochopiteľné odpovede. Naposledy sme sa rozprávali o rôznych druhoch antikoncepcie a o tom, ako predísť nechcenému tehotenstvu.