Ministerstvo odpovedá

K podaniu ETP Slovensko, ktoré sa týkalo hľadania spôsobov zapojenia klientov pri svojpomocnej výstavbe rodinných domov do dobrovoľníckej služby, sme dostali vyjadrenie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.