Mikuláš doniesol sladkosti, farbičky a školské tašky

Aj dvadsiatka našich detí na Luníku IX zažila Mikuláša. Najprv súťažili v logických, vedomostnych hrách zameraných aj na ľudské práva a potom si pozreli krátku rozprávku o Mikulášovi. Po nej už prišiel Mikuláš, za ktorého sa prezliekol náš kolega Kubo. S deťmi sa zároveň načas rozlúčil, keďže odchádza na zimu do Južnej Ameriky. Deti mu zatancovali čapáše a zaspievali. Mikuláš rozdal sladké balíčky, farbičky a tašky do školy. Každý dostal odmenu podľa umiestnenia sa v súťaži. Prvé tri miesta boli školská taška. Nakoniec sme si všetci pochutnali na kapustnici a koláčoch, ktoré pripravil Mikuláš s dobrovoľníčkami.

Dospelých klientov z programu svojpomocného bývania čaká predvianočné posedenie vo štvrtok a počas neho si uvaria niečo dobré.

Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie v rámci projektu Budujeme nádej na Luníku IX – Mosty medzi Luníkom a Košicami.