Mikuláš: Buďte štedrí a podeľte sa

Dnes medzi predškolákov a deti v školských kluboch našich komunitných centier zavítal Mikuláš.

Starej Ľubovni-Podsadku prišli predškoláci aj so svojimi mamičkami, aby spoločne predniesli Mikulášovi básničku, ktorú pred týždňom dostali za úlohu naučiť sa. Rodičia a deti zvládli úlohu na jednotku a všetky deti za básničku dostali balíček. Ešte pred príchodom Mikuláša rodičom ukázali, čo všetko už vedia. Prácu s interaktívnou tabuľou si vyskúšali aj niektoré mamičky.

Deti zo školského klubu si pre Mikuláša pripravili spoločnú báseň a tiež ich obdaril balíčkom. Mikulášovi sľúbili, že sa budú dobre učiť, aby dosiahli svoje sny a všetkým, i sami sebe, boli na radosť. Mikuláš deťom odkázal: Buďte štedré a o sladký balíček sa podeľte s deťmi, ktoré ho dnes nedostali, alebo sú chudobnejšie ako vy.

Do Rankoviec prišiel  dlho očakávaný Mikuláš spolu so snehovou nádielkou. Deti ho privítali s veľkou vďakou. Aj tu si od každého vypočul básničku a keďže sa potešil, aké sú šikovné, rozdal im balíčky plné dobrôt.