Metodický deň

Cieľom Metodického dňa, ktorý sa uskutoční 19. mája t.r. v Základnej škole Podsadek v Starej Ľubovni-Podsadku, je predstaviť aplikáciu a edukačné postupy metódy Feuersteinovho Inštrumentálneho obohacovania a vzdelávacej metódy s pracovným názvom Krížom-krážom v prostredí formálneho vzdelávania. Súčasťou podujatia bude aj ukážková hodina v školských kluboch a diskusia zameraná na porovnávanie inovatívnych vzdelávacích metód s klasickým spôsobom vyučovania.

Kto bude mať záujem, môže sa pred začiatkom Metodického dňa (od 8.15 do 8.45 hod) pozrieť aj do nášho komunitného centra Podsadek, kde bude prebiehať naša pravidelná aktivita – predškolská príprava.

Tlačová správa Metodický deň 19.5.2016 

Pozvánka Metodický deň ZŠ Podsadek (1)

Metodický deň sa uskutoční vďaka podpore Nadácií Velux, Nadácie Friedrich Ebert Stiftung a Programu rozvoja rómskych komunít, ktorý realizuje Karpatská nadácia v  partnerstve s Nadáciou Ekopolis.

TheVelx Fnd+VILVEL   Logo_FES_1logo-karpatska-nadacia_0.jpg (700×393)