Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo pozemky na svojpomocnú výstavbu na Luníku IX

Dlhodobý prenájom pozemkov na svojpomocnú a samofinancovanú výstavbu rodinných domov v rámci projektu Budujeme nádej na Luníku IX schválilo práve prebiehajúce XIX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach.

Za predložený návrh hlasovalo 37 poslancov, proti nebol nik a dvaja poslanci sa zdržali hlasovania.

Prenájom sa realizuje na dobu neurčitú a z dôvodov hodných osobitného zreteľa, pričom výška nájmu bude 1 euro za rok na rodinu.

Hlasovanie zastupiteľstva nadobudne právoplatnosť podpisom primátora mesta Košice.

Schválili sa tri pozemky, každý s rozlohou 250 štvorcových metrov. Dva z nich sa prenajímajú dvom konkrétnym rodinám našich klientov z Luníka IX, ktoré už splnili prvé podmienky nášho projektu. Na treťom pozemku bude stáť predvádzací dom ETP, pri stavbe ktorého získajú stavitelia pracovné zručnosti, ktoré im pomôžu pri budovaní vlastného domu  i pri nájdení si práce. Prevádzací dom sa sprístupní donorom, spolupracujúcim organizáciám a širšej verejnosti a bude sa využívať na spoločenské, vzdelávacie a kultúrne účely. Po ukončení celého projektu sa poskytne na bývanie.

Dve rodiny, ktorým zastupiteľstvo schválilo pozemky, si môžu začať vybavovať stavebné povolenie. Po jeho získaní dostanú od ETP mikropôžičku na nákup stavebného materiálu a približne v máji si s pomocou nášho stavebného učiteľa začnú stavať rodinný dom, ktorý bude ich vlastníctvom.