Mesto Košice má vlastnú stránku určenú cudzincom – novým obyvateľom mesta!

V spolupráci s Mestom Košice sme na oficiálnej stránke mesta vytvorili podstránku určenú hlavne cudzincom. Bude slúžiť ako online informačné centrum pre tých, ktorí neprišli ako turisti, alebo návštevníci, ale za dlhodobým životom. Každý rok takto Košiciam pribudnú stovky nových obyvateľov, ktorí prinášajú so sebou rôzne benefity.

„Či si prišiel za prácou, podnikaním, štúdiom, výmenným pobytom, za rodinou či bezpečím, po získaní povolenia na pobyt sa stávaš obyvateľom Košíc. Vitaj v novom domove!

Na stránke nájdeš informácie, ktoré ti pomôžu v orientácii po meste, v základných úradných úkonoch, kontakty na organizácie, ktoré ti v procese pomôžu. Nájdeš aj tipy na interakciu s inými komunitami cudzincov, či menšinovými spolkami a hlavne s lokálnymi obyvateľmi.“

Toto online centrum je v Košickom kraji prvým svojho druhu, ktoré bolo vytvorené samosprávou.

Informácie sme rozdelili do niekoľkých sekcií: Príchod do Košíc – fakty a čísla, Miestna samospráva pre migrantov, Miestna samospráva pre osoby, ktorým bola udelená medzinárodná ochrana, Potrebujem vybaviť, Potrebujem radu, Kultúrna integrácia a Užitočná knižnica.

Cieľom novej webovej stránky a tiež sprievodcu New Neighbor Welcome Kit je uľahčenie prvých týždňov pobytu cudzincov v meste.