Mestečko s bohatou históriou

Mestečko s bohatou históriou a remeselníckym charakterom sa v minulosti preslávilo najmä ťažbou travertínu. Dnes patrí do okresu Levoča. Na území Spišského Podhradia a v jeho blízkom okolí sú významné kultúrne pamiatky regionálneho i nadregionálneho významu, čo predurčuje mestu strategický význam pre rozvoj cestovného ruchu.

Národná kultúrna pamiatka Spišský hrad, Národná kultúrna pamiatka Kostol sv. Ducha v Žehre, Mestská pamiatková rezervácia Spišská Kapitula a Pamiatková zóna mesta Spišské Podhradie boli v roku 1993 zaradené do Zoznamu pamiatok svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Miestne spolky a mimovládne organizácie ponúkajú obyvateľom Spišského Podhradia možnosti rozvíjania voľnočasových aktivít a dobrovoľníckej, verejnoprospešnej práce. Mestský športový klub poskytuje priestor pre pestovanie kolektívnych športov, ako futbal a hokej. športový klub SLOVAN – Klub UNESCO podporuje predovšetkým kulturistiku a aerobic. Občianske združenie Spišský hrad sa zameriava na podporu cestovného ruchu a cezhraničnú spoluprácu. Klub občianskeho porozumenia KLOP združuje rómskych i nerómskych dobrovoľníkov za účelom zlepšovania vzájomných vzťahov majoritného obyvateľstva a rómskej menšiny a zlepšenia medzietnickej komunikácie. Organizácia Kolpingovo dielo na Slovensku sa sústreďuje na organizovanie vzdelávacích podujatí a podporu malého podnikania.

Počas pôsobenia Fondu TVOJ SPIš (v skratke FTS) v meste vznikli mnohé nové komunitné organizácie – občianske združenia (OZ Čercheň – Hviezda, OZ Reksa, OZ Starý jarok, OZ Sikade Vasta – šikovné ruky, OZ Podhradie) a neformálne skupiny (rómska amatérska divadelná skupina Khamoro – Slnko, rómska folklórna skupina, Neformálne komunitné združenie MVO v Spišskom Podhradí, skupina Khosnore – šATKY a Romano suno – Rómsky sen).