Mesiac úcty k starším

Dňa 10.10.2010 sa v našom komunitnom centre stretli dôchodcovia pri príležitosti mesiaca október “mesiac úcty k starším“. Na tomto podujatí vystúpili deti z miestnej materskej školy. Príhovor k dôchodcom predniesla zástupkyňa starostu p. Viera Bečaverová a celú akciu sprevádzala poslankyňa miestneho zastupiteľstva pre kultúru p. Katarína Triščová. Počas sedenia bolo dôchodcom ponúknuté občerstvenie, zákusok a kvet. Všetci na stretnutí sa tešili z vydareného podujatia.