Mentoring prináša ovocie

Prezentácia Ľudmily Stašákovej, koordinátorky sociálnej a ekonomickej integrácie ETP  o  výsledkoch mentorského programu, ktorá odznela 29.9.2015 v Košiciach na workshope Osvedčené nástroje pracovnej integrácie. Mentorský program realizuje ETP Slovensko v rámci projektov od roku 2009.

Mentorský program_ETP

Workshop_29.9.2015 053