Mentor môže zmeniť život

Naozaj. Vďaka prítomnosti mentoriek sa životy troch dievčat, Barborky P., Agnesky Č. a Barborky Č. z Podsadku zmenili k lepšiemu. Vďaka svojej šikovnosti a podpore mentoriek sa dievčatám podarilo prestúpiť na lepšiu základnú školu v centre mesta v Starej Ľubovni.

Dnes sú ôsmačky, chodia do ZUŠ-ky a pravidelne sa stretávajú alebo skypujú so svojimi lokálnymi aj online mentorkami.

Začiatkom roka sa Barborka spolu s mentorkou zúčastnili celoslovenského kola Rómovia recitujú a vďaka skypom i stretnutiam s mentorkami Dášou Šimkovou, Jankou Kmec Koščovou, Jankou Pierovou a ďalšími sa dnes trinásťročné dievčatá menia na mladé dámy, rady chodia do školy a zlepšujú sa v učení každý deň.

Barborka, Agneska a Barborka sa stali  vzormi vo svojej komunite, inšpirovali k lepšiemu životu ďalších a dnes už viacerí žiaci s podporou mentorov prestúpili na lepšie školy a chystajú sa dokonca na strednú.

Možno z nich raz budú učiteľky a vďaka skúsenosti s lokálnym a online mentoringom budú lepšie pripravené aj na situácie ako je táto – keď korona vírus drží všetkých doma, ony vďaka online kontaktu s mentorkami rastú ďalej a pomáhajú šíriť osvetu vo vlastnej komunite.

Najmä teraz – v čase, keď sú školy zatvorené – vidíme skutočnú silu a dopad online i lokálneho mentoringu na našich 78 chránencov.  Naši chránenci majú vďaka dlhodobému mentoringu dostatočné počítačové znalosti, ktoré im umožňujú byť v pravidelnom kontakte s mentormi.

Preto je nesmierne dôležité, aby v tejto výnimočnej situácii mohli mentori pokračovať vo svojej práci, aby aj prostredníctvom pravidelného kontaktu cez Skype, Facebook alebo iné sociálne média intenzívne motivovali svojich chránencov a povzbudzovali ich v tejto neľahkej situácii, boli im podporou v štúdiu, utvrdzovali v nich vedomosti, ktoré sa naučili ešte v škole, opakovali si spoločne s nimi učivo, ďalej rozvíjali ich počítačovú gramotnosť, ale aj ich učili nové veci.

Len prostredníctvom neprerušeného vzdelávania sa aj počas domácej karantény majú naši chránenci šancu, že po jej skončení budú môcť úspešne pokračovať v štúdiu, bez toho, aby zaostávali za svojimi spolužiakmi z majority.

Apelujeme na všetkých, ktorí v tejto veci môžu pomôcť, aby podporili fungovanie existujúcich mentorských programov akoukoľvek dostupnou formou.