Medzinárodný deň Rómov v Starej Ľubovni

Reportáž z osláv pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov v Starej Ľubovni.