Medzinárodný deň Rómov a súvislosti

Kalendár pozná vyše päťdesiat medzinárodných či svetových dní. Najznámejší je asi Medzinárodný deň detí. Sympatické sú aj Medzinárodný deň materinského jazyka (21.2.),  Medzinárodný deň boja proti chudobe (17.10.), Medzinárodný deň žien (8.3.) a iné. Dokonca aj maškrtníci majú svoj deň – Medzinárodný deň čokolády (13.9.).

Dnes, 8. apríla, si pripomínajú svoj deň – Medzinárodný deň Rómov príslušníci najpočetnejšieho etnika bez vlastného územia, ktoré stovky rokov žije na starom kontinente, žiaľ, často opradený predsudkami, ktoré bránia celým generáciám v spoločenskom uplatnení. Podľa odhadov žije v súčasnosti v európskych štátoch od sedem do štrnásť miliónov Rómov. Dnes je príležitosť, aby sa vzdal hold rómskej kultúre, ktorá najmä v oblasti hudby (typická melodika, vplyv na Liszta či Dvořáka)  a tanca (vďačíme jej za flamengo) obohatila pokladnicu svetového kultúrneho dedičstva.

Možno stojí za úvahu, čo má spoločné tá päťdesiatka medzinárodných dní. Iste okrem pripomenutia témy nesie vo svojej hĺbke aj posolstvo, že nie iba tento deň, ale po všetky dni roka a rokov problematika Dňa stojí za pozornosť. Pravda, nie iba tých, ktorým je Deň venovaný. Tak, ako je úplne prirodzené, že MDD na radosť oslávencov aktivizuje dospelých, aj dnešný MDR na osoh adresátov sviatku má asi aktivizovať celú verejnosť. Deje sa to?

Zaujímavé je i to, že medzinárodné organizácie vybrali všetkým Dňom také témy, ktoré sa do veľkej miery dotýkajú všetkých a navzájom súvisia. Je vari pre niekoho bezvýznamná  téma Dňa ľudských práv  (10.12.)?  Nesúvisí azda Svetový deň potravy (16.10.) so Svetovým dňom zdravia (7.4.) či  spomínaným MDD? S kalendárom medzinárodných dní by sme sa mohli dlho hrať.

Keďže dnes je Deň Rómov, treba Rómom popriať, aby sa na ich myslelo aj počas Medzinárodného dňa materinského jazyka,  Medzinárodného dňa boja proti chudobe, Dňa ľudských práv, Svetového dňa zdravia a vlastne počas všetkých dní roka a rokov. A aby sa aj v tých najchudobnejších rómskych rodinách ušla deťom tabuľka čokolády nielen na Medzinárodný deň čokolády.