Medzinárodný Rómsky festival v Bratislave

Dňa 18.5.2008 sa naši klienti v rámci projektu RHAP zúčastnili medzinárodného rómskeho festivale v Bratislave. Mnohí z našich klientov ešte nikdy neboli v hlavnom meste Slovenska, preto táto návšteva bola pre nich veľkým lákadlom.

Po príchode sme mali pripravený vynikajúci obed, ktorý sme mali zabezpečený organizátormi podujatia. Klientom sme ukázali Bratislavský hrad a budovu parlamentu z autobusu. Pripravili sme pre nich bohatý program, avšak z dôvodu časovej tiesne sme nestihli prehliadku Starého mesta… Samotný kultúrny program sa začal o 14.00 hod a trval do 20.00 hod.

Naši klienti boli veľmi nadšení z bohatého kultúrneho programu, bol to pre nich obrovský zážitok. Najviac sa im páčila ľudová cigánska muzika z Maďarska. Medzi účinkujúcimi bola aj slovenská superstar Vierka Berkyová. Klientom sa ale zo všetkých najviac páčila speváčka Nótar Mari z Maďarska, ktorá vystúpila na konci programu ako čestný hosť festivalu.

Pri otázke, či by sa ešte raz zúčastnili takéhoto festivalu, odpovedali jednoznačne: Ak nebudú chorí a budú ešte vládať. Sedemstokilometrová trasa bola pre nich veľmi vyčerpávajúca, ale neľutovali, že ju absolvovali. Zdravotný stav našich klientov bol dôvodom toho, že sme nevedeli naplniť celý autobus. Na začiatku sme mali prihlásených 47 klientov, ktorí mali záujem o výlet. No po konzultácií s lekármi a vlastného uváženie sa nám 16 klientov odhlásilo deň pred odchodom. Boli sme z toho sklamaní, ale na druhej strane je to pochopiteľný dôvod ich neúčasti. Výletu sa teda zúčastnilo 31 klientov s doprovodom štyroch osôb.

Domov sme dorazili okolo druhej hodiny nadránom, unavení, ale plní zážitkov. Fotodokumentáciu z podujatia sa nám nepodarilo urobiť, nakoľko sa nám pokazil fotoaparát, avšak organizátori nám sľúbili DVD. Vstupné na podujatie bolo 150 Sk na osobu. Toto vstupné nám zaplatilo Občianske združenie Univerzus z Rožňavy, ktorému aj touto cestou ďakujeme.