ETP Slovensko prebralo Cenu pre občiansku spoločnosť

Dnes v Bruseli preberá ETP Slovensko Cenu pre občiansku spoločnosť, ktorú udeľuje Európsky hospodársky a sociálny výbor v Bruseli (EHVS).

Porotu zaujal novátorský a kreatívny prístup k riešeniu problémov s bývaním mladých rodín s nízkymi príjmami z marginalizovaných rómskych komunít na Slovensku. Vďaka projektu Budujeme nádej už šesť mladých rodín z Rankoviec (okres Košice-okolie) zmenilo svoj osud, keď si z úspor a  návratných mikropôžičiek, sprostredkovaných ETP Slovensko, svojpomocne vybudovali legálne domy na pozemkoch, ktoré kúpili od obce. Ich domovom už nie je chatrč, ale nízkonákladový dom s 3E charakteristikou- ekologický a energeticky efektívny. O výstavbu domov majú zájem aj ďalší obyvatelia osád.

Nezisková organizácia ETP Slovensko, Centrum pre udržateľný rozvoj už získala viaceré  medzinárodné a domáce ocenenia, resp. nomináciu na ne.

Na slávnostnom udeľovaní Ceny pre občiansku spoločnosť, o ktorú sa ETP Slovensko delí s dvomi ďalším európskym organizáciami, sprevádzajú riaditeľku ETP Slovensko Slávku Mačákovú dvaja klienti, páni Ondrej Sámeľ – stavebný dozor projektu a Milan Gašpar, jeden z aktívnych staviteľov z Rankoviec.

>Uverejňujeme príhovor Slávky Mačákovej, s ktorým v týchto chvíľach vystupuje v Bruseli:

Je mi veľkým potešením byť tu s Vami a podeliť sa s Vami o naše poznatky a dojmy.

Chcem sa poďakovať odborníkom Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV), ktorí po starostlivom posúdení vybrali svojpomocnú výstavbu domov v marginalizovaných rómskych komunitách medzi víťazov prestížnej Ceny pre občiansku spoločnosť 2014.

Realizácia tohto inovatívneho sociálneho projektu s názvom Budujeme nádej bola možná vďaka našim prevažne súkromným donorom a sponzorom.

Ďakujem aj Ondrejovi Sámeľovi a ďalším našim kolegom a partnerom na lokálnej úrovni, ktorí našich klientov neúnavne viedli „za ruku“ počas výstavby nízkonákladových domov, až kým sa do nich minulé Vianoce mohli nasťahovať.

Dúfam a verím, že podobné projekty, ktoré pomáhajú podstatne zmeniť kvalitu života najchudobnejších z chudobných v Európe, nájdu podporu v pripravovaných operačných programoch Európskej komisie. Doteraz, nanešťastie, tomu nič nenasvedčuje.

Dúfame, že projekt Budujeme nádej  sa stane inšpiráciou pre tvorcov európskych politík a zákonov. Veríme, že počas nasledujúcich siedmich rokov desiatky tisíc rodín, ktoré sú dnes bez domova, alebo žijú v nebezpečných chatrčiach, podporia Európske  operačné  programy. Sme presvedčení , že takýmto spôsobom si mladé rómske rodiny budú môcť financovať a vybudovať vlastné bezpečné domovy.

Jednou z takýchto rodín je aj rodina Milana Gašpara, ktorý je tu dnes s nami. Milan a ďalšie tisícky rodín chcú prispieť k prosperujúcej a spravodlivej Európe.

Tisícky rodín v Európe čakajú, že v nových operačných programoch sa schvália podstatné zmeny, ktoré umožnia mladým, motivovaným rodinám požiadať o sociálnu, materiálnu a návratnú finančnú pomoc, aby si mohli postaviť legálne domy s tečúcou vodou a elektrinou.

Dovoľte mi pripomenúť slová amerického psychológa Philipa Zimbarda: „Sme to, kde žijeme, jeme, pracujeme a milujeme.“

Je povinnosťou nás všetkých zabezpečiť, aby sa naplnili slová poslania EHSV: „Európske politiky a právne predpisy lepšie previazať s ekonomickými, sociálnymi a občianskymi podmienkami v teréne.“ Ľudia, ktorí žijú a pracujú na lokálnej úrovni, očakávajú, že Európska komisia vytvorí politiky, ktoré jasne a presvedčivo rozvinú potenciál chudobných Rómov a umožnia im integrovať sa do našej spoločnosti a obohatiť ju.

Rozhodnutie komisie EHSV posilňuje naše presvedčenie, ku ktorému sme dospeli na základe našich 15-ročných skúseností z práce v marginalizovaných rómskych komunitách, že svojpomocná výstavba slušných, jednoduchých a dostupných domov je prvým nevyhnutným a potrebným krokom k dosiahnutiu tohto cieľa.

Ďakujem Vám.