Malými krokmi na ceste k prosperite

Program vzdelávacích a praktických environmentálnych kurzov pre MRK na strednom a východnom Slovensku (Hodejov, Spišské Podhradie, Ostrovany, Stará Ľubovňa, Košice – Šaca).

Dátum realizácie: Február 2011/Máj 2012
Podpora: UNDP-GEF
Finančný príspevok: USD 47,000