Majáles v Rankovciach

Prvého mája bol v Rankovciach krásny Majáles. Pri jeho organizácii sa spojili mladí ľudia z komunitného centra ETP a občianskeho združenia Pre lepší život

a v spolupráci s obcou, obecným úradom a cirkevným zborom ECAV Rankovce pripravili nádherné popoludnie pre takmer 160 ľudí. Úvodné slovo predniesla miestna farárka a naša komunitná pracovníčka Monika Beňová, dievčatá z Rankoviec vystúpili s prehliadkou šiat, ktoré prezentovali v apríli na Roma fashion show v Košiciach, rómsky zabávač Pina z Lemešian, speváčka z Keceroviec Anička Miková, rómska hudobná skupina M5 z Rankoviec a tiež naši chlapci z hudobného krúžku ETP, ktorí sa nazvali Dolná Horná z Rankoviec… :). Moderátorskej úlohy sa zhostili Katka Turtáková a Marcela Turtáková. V organizačnom tíme spolu s nimi boli chlapci, ktorí prichádzajú na aktivity komunitného centra – Braňo Fliťár, Beny Turták a Berty Turták.