M. POLLÁK: Bez práce s ľuďmi priamo v osadách sa rómska otázka riešiť nedá

Bratislava 7. apríla (TASR) – Na riešenie rómskej otázky je potrebná komplexne rozvinutá komunitná práca priamo v teréne so všetkými službami, ktoré k tomu patria. Na Slovensku je však zanedbaná. Pre TASR to dnes povedal splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák.

„Treba robiť hlavne aktivity v osadách. Som presvedčený, že bez práce s ľuďmi sa to riešiť nedá,“ doplnil s tým, že svoju úlohu v riešení rómskej otázky zohrávajú aj komunitné centrá. Tie sa pozdávajú aj riaditeľke neziskovej organizácie ETP Slovensko Slávke Mačákovej. Podľa nej sú tieto centrá dobré okrem iného aj pre vzdelávanie detí.

Tvrdí, že deti, ktoré vyrastajú v osade, sa často stretávajú s rôznymi formami diskriminácie a na začiatok potrebujú neformálny spôsob vzdelávania. „Komunitné centrum je takýmto miestom. Poznajú tam ľudí. Veľmi často je lokalizované blízko k miestu, kde bývajú. Môžu tam absolvovať predškolskú prípravu, doučovacie krúžky, rôzne formy iného vzdelávania,“ vysvetlila pre TASR.

Jednou formou, ktorú komunitní pracovníci praktizovali aj počas 19-mesačného projektu Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku, bol podľa nej aj psychosociálny motivačný výcvik s názvom Križovatky. „Pomáha ľuďom nájsť zmysel života a nadobudnúť osobnú zodpovednosť, aby si sami naplánovali, aký cieľ chcú v živote dosiahnuť a kroky, ako ho dosiahnu,“ priblížila.

Domnieva sa, že by bolo dobré, keby sa Rómovia mohli vzdelávať najskôr v neformálnom prostredí komunitných centier a až potom prejsť do formálneho vzdelávania. Zvážiť by to podľa nej mohla aj slovenská vláda.

Projekt Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku realizovala nezisková organizácia ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj s cieľom znížiť dlhodobú reprodukovanú chudobu. Uskutočnil sa v 12 slovenských mestách a obciach na stredom a východnom Slovensku. „Obyvateľom rómskych komunít vytváral príležitosť na integráciu. V sieti 12 komunitných centier poskytovalo ETP Slovensko komplexné integrované služby v štyroch oblastiach, zamestnanosť, bývanie, vzdelávanie a zdravie,“ uviedla Mačáková.

Dodala, že projekt vytváral „pomyselné mosty medzi odborníkmi a komunitami, napomáhal rozvíjať ľudský, sociálny a ekonomický kapitál obyvateľov znevýhodnených chudobných regiónov Slovenska“. Informovala zároveň, že vďaka napríklad vzdelávacím aktivitám si niektoré rómske deti zlepšili školskú dochádzku či prospech. Niektorí Rómovia sa podľa jej slov rozhodli pokračovať v štúdiu, iní si našli prácu. „Viacerí si vyriešili svoje problémy,“ uviedla.

Výsledky projektu dajú jeho realizátori vláde vo forme odporúčaní. „Všetky sú zamerané na to, ako dosiahnuť skutočnú integráciu dlhodobo vylúčených komunít,“ zdôraznila Mačáková. Výsledky pôjdu aj k splnomocnencovi Pollákovi. „Teším sa na ne,“ povedal a opätovne zdôraznil potrebu integrácie Rómov, ktorá by mala priniesť „zdravé spolužitie väčšiny s menšinou“.

Zdroj: http://www.tasr.sk/23.axd?k=20110407TBB00204