Logo Podsadku

Komunitné centrum v Starej Ľubovni-Podsadku má nové logo. Je na ňom sova – znak  múdrosti a ruky – symbol pomoci. Vytvorili ho naše schopné deti. Najprv spoločne premýšľali, čo ich najlepšie vyjadruje, čím sa v živote riadia a čo by chceli dosiahnuť. Každý prispel svojím názorom a napokon sa dohodli, že všetci  z nich chcú na sebe pracovať, aby boli múdri, všetci majú záujem pomáhať iným a sú vďační za každú pomoc, ktorú dostanú.