List premiérovi

Vážený pán premiér,

v rómskych osadách pôsobíme už šestnásty rok. Za ten čas sme sa stretli s rôznymi ľuďmi, šikovnými, pracovitými, schopnými, neschopnými aj lenivými. Naši klienti z rómskych osád mali smolu, že sa narodili v osade. Verte mi, ani jeden z nich si túto adresu dobrovoľne nevybral. Ak chcete, pán premiér, robiť „poriadky v osadách“, ako ste povedali cez víkend na sneme Smeru, inšpirujte sa, prosím, našimi skúsenosťami.

Veríte, pán premiér, že vždy sa dá vrátiť a začať odznova? Náš klient, tridsiatnik z Moldavy nad Bodvou, ktorý študuje na strednej škole a má sen vychodiť univerzitu a založiť školu pre sociálne vylúčené deti, je toho príkladom. Ako tínedžer hladoval, kradol a fetoval, lebo všetko okolo neho bolo zúfalé, beznádejné a nik mu neukázal, ako z toho marazmu von. Žil v prostredí generačnej chudoby, ktorá má svoje úbohé, železné pravidlá. Ale prišiel zlom.

Veríte, že rodina, ktorá donedávna prespávala na stanici, býva vo svojom vlastnom, svojpomocne postavenom dome? Takýto legálny dom má aj šestnásť ďalších rodín z Rankoviec. Keď ho chlapi s pomocou príbuzných začínali stavať, všetci okrem dvoch boli nezamestnaní. Požičali by ste takémuto chudobnému Rómovi? My sme to urobili. Ľudia pri stavbe svojho domu získali zručnosti a pracovné návyky, o 450 percent stúpla medzi nimi zamestnanosť a mikropôžičky nám vracajú s presnosťou švajčiarskych hodín. Ich príklad láka ďalších. Aj tu nastal zlom, v tom najdôležitejšom – vedomí ľudí. (Náš model svojpomocnej výstavby domov do osobného vlastníctva „za vlastné“ ocenil aj Európsky hospodársky a sociálny výbor – zlatou cenou, ešte v roku 2014.)

Veríte, pán premiér, že šesťdesiatročná Rómka z osady v Rudňanoch si ešte dopĺňa vzdelanie?

Že dieťa z Veľkej Idy, ktoré pri nástupe do školy bolo tak zaostalé, že vôbec nerozprávalo, v spolupráci s našimi špecialistami zvládlo s úspechom prvú triedu?

Že mladá nezamestnaná Rómka z Veľkej Idy sa po smrti rodičov už roky vzorne stará o štyroch súrodencov? Jeden z nich študuje na strednej odbornej škole športový manažment.

Všetci títo ľudia sú alebo boli klientmi ETP Slovensko. Uvedomili si, že cesta z generačných okov, ktoré sa zvyknú vnímať ako príživníctvo, ide cez vzdelanie, statočné plnenie si povinností, pravda, ruka v ruke so správne zacieleným impulzom na základe poznania skutočného stavu vecí. Práve tieto impulzy, alebo sociálne investície, prinášajú zlom.

Príbehy v našich knihách Andal o dživipen (Zo života) a Andalo o dživipen 2, ktoré si Vám dovoľujeme podarovať, hovoria o ľuďoch, ktorí žijú veľmi ťažko, ale odvážili sa snívať a ísť za svojím snom. Spoločným menovateľom príbehov našich hrdinov je myšlienka, že zmena je možná, pretože kde je vôľa, je i cesta. Prvá kniha Andal o dživipen vyšla pred piatimi rokmi, druhá pred rokom. V knihách je i niekoľko desiatok pôsobivých fotografií. Nevytvorili ich renomovaní autori, ale naši klienti, ktorí prvý raz zobrali do rúk fotoaparát na našich aktivitách a verne zachytili život okolo seba.

V ETP Slovensko dôverne poznáme segregované rómske osady aj ich obyvateľov a pracujeme v duchu zásady „od kolísky po kariéru“. Máme úprimnú radosť z výsledkov – prosperujúcich malých žiačikov, čo sa tešia do školy, stredoškolákov a vysokoškolákov, svojpomocne postavených či zrekonštruovaných rodinných domov s pomocou našej bezúročnej mikropôžičky, z ľudí, ktorí sa uplatnili v zamestnaní a najmä zo zmeny postojov našich klientov.

Veríme, pán premiér, že príbehy ľudí z našich kníh Andal o dživipen Vás utvrdia v presvedčení o hodnote týchto ľudí. Želáme Vám, aby ste ich čítali s otvoreným srdcom.

Na základe skúseností sme presvedčení, že poznáme riešenie sociálnej inklúzie. Preto v našich knihách ponúkame aj súbor opatrení pre tvorcov verejných politík v segregovaných komunitách. Verte, sú veľmi účinné. Vrelo ich odporúčame aj pri robení „poriadkov v osadách“.

Prikladám Vám, pán premiér, aj našu najnovšiu publikáciu Učíme sa učiť sa, kde v spolupráci s výskumníkmi z Karlovej univerzity dokazujeme, že existuje účinné vzdelávanie detí, o ktorých sa často hovorí ako o nevzdelávateľných.

Ešte by som sa Vám rada pochválila našim najnovším projektom online mentoringu Schopné deti, do ktorého sa v snahe pomôcť rómskym deťom z osád splniť ich sen zapájajú desiatky dobrovoľníkov zo Slovenska i Slovákov zo zahraničia.

Želám Vám, pán premiér radostné a požehnané Vianoce. Súčasne Vám prajem, aby sa Vám darilo šíriť okolo seba ich myšlienku lásky. To Vám žičím aj v Novom roku.

So srdečným pozdravom

Slávka Mačáková

riaditeľka ETP Slovensko