Letná dramatická akadémia – 3. deň

V pondelok po tradičnej rozcvičke a raňajkách nasledoval environmentálny workshop s KOSIT-om. Po nedeľnej príprave – čistení lesa, deti pokračovali pod vedením sympatickej Silvie Karolyiovej, koordinátorky projektu a lektorky Centra environmentálnej výchovy KOSIT a.s. v tvorivých dielňach a aktivitách zameraných na ekologické správanie, najmä na triedenie odpadu. Mohli si zahrať mega domino, skladať puzzle, kresliť, vystrihovať, venovali sa aj športovým aktivitám alebo pozerali videá. Každý si mohol vybrať niečo pre seba. Zahrali si krátku scénku o tom, ako sa aj zvieratká v lese naučili separovať odpad. Najväčšej obľube sa tešila tvorivá aktivita výroba šiat z vriec a triedeného odpadu. Vzniklo niekoľko naozaj originálnych modelov.

Po obede a krátkom oddychu nasledovalo prekvapenie – každý si mohol výskúšať jazdu na koni. Časť detí v tom čase mala workshop s divadelníkmi z DAT. Deti pokračovali v témach z predošlého dňa a v menších skupinkách pracovali na tom, ako svoj krátky námet čo najlepšie stvárniť. Divadelníci im znovu pripomenuli, ako vystavať dobrý príbeh. Výsledok dnešného snaženia zaskočil aj ich samotných. Deti boli skvelé!

Po večeri nás čakalo tradičné a obľúbené pozeranie fotiek z celého dňa a večerné plávanie na kúpalisku. Plavcom sa vo vode veľmi páčilo a svoje plavecké zručnosti si budú môcť vylepšiť aj nasledujúce dni.