Letná akadémia na Deviatke 2

„Každý máme inú cestu životom. Každý prechádzame vývojom, stretávame sa s dobrými zážitkami, ale aj zlými, ktoré nám sťažujú život, niekedy ho dokonca polámu,“ hovorí kňaz Peter Gombita, riaditeľ neziskovej organizácie Oáza – nádej pre nový život, ktorá vznikla ako snaha pomôcť ľuďom, ktorí spadli až na samé dno.

Peter Gombita bol lektorom dnešného, druhého dňa Letnej akadémie na Deviatke, aby mládež z Luníka IX presvedčil, že vždy je šanca na nový život. Spolu s ním došla z Oázy aj päťčlenná kapela Kalich. Poslucháčom hrala a každý z muzikantov vyrozprával svoj životný príbeh o tom, ako doplatil na alhohol či drogy.

„Názov Kalich si zvolili preto, lebo svoj kalich horkosti vypili až do dna. Ale zmenili sa a dokážu napredovať,“ pokračuje obľúbený farár. S radosťou sleduje kroky svojich klientov, ktorí sa úspešne vrátili do normálneho života. Len z kapely odišli dvaja, majú prácu a svoje  bývanie.

Deti z Luníka IX veľmi pozorne vnímali smutné príbehy bezdomovcov, ktorí v Oáze našli nielen strechu nad hlavou, ale i pochopenie.

„Je mimoriadne dôležité, aby človeka, najmä mladého, mal kto podchytiť, v zložitej situácii podržať, previesť cez úskalie a potom už pôjde sám. Aj preto sme sem prišli,“ vraví.

Po predpoludňajšej hudobno – debatnej časti sa popoludní deti vybrali na exkurziu do Oázy v neďalekých Bernátovciach. Prezreli si celé centrum – izby klientov, ovocie a kvety, ktoré pestujú a zvieratá, ktoré chovajú. Najviac sa im páčili sliepky, kravy, somáriky a poník. A ako odmenu si odniesli domov čerstvo natrhané uhorky, ktoré vypestovali klienti Oázy.

Zajtra a ešte ďalších päť dní bude Letná akadémia na Deviatke pokračovať.

 

Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie v rámci projektu Budujeme nádej na Luníku IX – Mosty medzi Luníkom a Košicami.