Križovatky

„Dva najdôležitejšie dni v tvojom živote sú deň, keď si sa narodil a deň, keď prídeš na to prečo,“ vyjadril sa Mark Twain. + Read More

Križovatky

Program osobnostného rozvoja a program opätovného návratu na trh práce dlhodobo nezamestnaným ľuďom.

Dátum relizácie: Jún 2008/September 2010
Podpora: Veľvyslanectvo USA, Britského kráľovstva, Nadácia Friedricha Eberta, Cirkev Ježiša Krista svätých posledných dní
Finančný príspevok: EUR 30,000