Križovatky v ETC Humenné

Spolu šesť dní školila autorka kurzu Križovatky pani Vicktoria Ball Jeffs z Colorado, USA  Afgánske utečenky, ktoré trávia šesť mesiacov v Evakuačnom tranzitnom stredisku na Slovensku, pred tým, než budú presídlené do tretej krajiny.  Vicki Ball školila utečencov umiestnených v tábore v Humennom  už po štvrtý krát.

Účastníčky kurzu Križovatky sa naučili motivačné stratégie, ktorými si môžu zlepšiť život, naučili sa porozumieť, prečo spoliehanie sa na sociálne dávky nie je vhodným dlhodobým riešením. Naučili sa, ako ich rozhodnutia a konanie môžu ovplyvniť ich vlastný život, ako aj život ich detí, ako majú nazerať na šance, ktoré im nová krajina ponúkne.  Premýšľali o svojom životnom poslaní a spôsobmi, ako ho v sebe objaviť a neskôr naplniť.

Účastníčky kurzu Križovatky sa učili ako sa vysporiadať so svojou, často veľmi dramatickou, minulosťou a ako sa sústrediť  na budúcnosť a  nový začiatok v bezpečnom prostredí nového domova.

Vzdelávanie prostredníctvom kurzu Križovatky je podporené UNHCR, v rámci projektu v ETC Humenné, kde ETP Slovensko ako partner  UNHCR zabezpečuje sociálnu prácu, tlmočenie, vzdelávanie detí a dospelých a základnú zdravotnú starostlivosť .