Krúžok ručných prác

Vďaka podpore projektu Premosťovanie komunít na východnom a strednom Slovensku sme v obci Nálepkovo zapojili mládež do krúžku ručných prác.

Krúžku ručných prác sa zúčastňujú rómske deti a mládež, ale tiež aj mládež zo sociálne slabších vrstiev obyvateľstva. Od októbra 2009 sa do krúžku ručných prác zapojili rôzne vekové kategórie mládeže, ktorých zaujalo najmä tematické vyšívanie. Zručnejší sa môžu ešte viac zdokonaliť v šití na šijacom stroji, ale aj v háčkovaní a pletení. Tí menej zruční pomáhali strihať materiál t.j. rôzne obnosené šatstvo na zhotovenie koberčekov pod nohy – rohožiek. Zaujímavou činnosťou pre mládež je tkanie kobercov na krosnách. Tkať sme začali až v apríli, pretože tomu predchádzala dlhšia príprava, a to pozháňanie vhodných nití na krosná, potom nasnovanie, naberanie nití do nitelníc a brda a až nakoniec sme sa mohli pustiť do tkania koberca až do finálnej podoby.

Pre detí a mládež je prínosom ako si môžu vyplniť voľný čas v popoludňajších hodinách po vyučovaní spoločne s rovesníkmi pri zaujímavých aktivitách.

Monika Drabová – tútor mimoškolskej aktivity