Krúžky v plnom prúde

V mesiaci máj 2010 v našom komunitnom centre naďalej prebiehali aktivity pre deti ako aj pre dospelých. Deti navštevujú krúžky a robia pokroky v činnostiach, ktorými sa zaoberajú na mimoškolských aktivitách. Najväčší záujem majú o športový krúžok, ktorý navštevuje takmer 30 detí.Pre tieto deti sme zakúpili nové dresy a pomôcky na tréningy. Deti v dramatickom krúžku nacvičovali v máji zábavnú divadelnú verziu rozprávky „Snehulienka a sedem trpaslíkov“. Túto hru predstavia v júni na kultúrnom podujatí spojenom s futbalovým turnajom. Deti si na tanečnom krúžku pripravili rómsky tanec, ktorý je bezpochyby predurčený na úspech. Kostýmy a šaty sme im ušili za pomoci dievčat na tvorivých dielňach. Mladé dievčatá na tvorivých dielňach pracujú s krepovým papierom, učia sa šiť na stroji a nadobudli zručnosti aj v štrikovaní a vyšívaní obrázkov. Dospelí sa zúčastňujú na finančnom vzdelávaní, kurze Križovatky a Mladé mamičky.