Košické Vianoce 2016

Aj tohto roku dostalo ETP možnosť „prihovoriť sa“ návštevníkom Košických Vianoc v stánku US Steel-u, ktorý už tradične – v duchu myšlienky Pomáhame tým, ktorí to potrebujú – poskytuje svoj stánok neziskovým organizáciám. ETP v ňom ponúkne vianočné darčeky, ktoré zhotovili deti v komunitných centrách, v stredu 21. decembra. Srdečne pozývame. Na snímkach prinášame ukážku, ako v komunitnom centre v Starej Ľubovni-Podsadku darčeky vznikali.