Košické Vianoce 2015

„Máte najkrajší stánok, nikde sa nedá vyberať z toľkých krásnych vecí ako u vás,“ vyznali hneď zrána našej vianočnej ponuke obdiv tri deväťročné slečny a hneď si zobrali pár kúskov. Potom došli ešte raz a aj tretí krát. Prekutrali si vrecká a do pokladničky nasypali všetky svoje úspory…

Týždeň pred Štedrým dňom nám patril na Košických Vianociach na Hlavnej stánok US Steel. Otvorili sme ho ráno a zatvárali až o ôsmej večer.  Košičania ocenili  všetky milé zvončeky, hviezdy, anjelov, snehuliakov, vyzdobené šišky a ešte iné milé ozdôbky, ktoré vznikli v šikovných rukách našich detí v komunitných centrách v Rankovciach, Starej Ľubovni a Veľkej Ide. Pristavovali sa, obzerali, pýtali sa na prácu ETP, na autorov milých výrobkov a vyberali si vianočné darčeky.

Deti sa už od októbra, keď na vianočných dekoráciách začínali pracovať, tešili,  ako svojimi drobnôstkami zaujmú obyvateľov a návštevníkov metropoly východu Slovenska

Košické Vianoce nám priniesli 288,86 eur. Toľko návštevníci nášho stánku vložili do kasičky za vianočné ozdôbky, ktoré ich doma potešia na stromčeku.
Všetkým ďakujeme.
Peniaze poputujú do našich komunitných centier na podporu ich ďalšej činnosti.