Košice – Luník IX

Luník IX je sídliskom v okrajovej časti mesta, jeho obyvatelia tvoria teritoriálne izolovanú skupinu. Mnoho ľudí tu žije v nepriaznivých socio-ekonomických podmienkach. Na sídlisku žije asi 2 200 detí a 1300 dospelých. ETP využíva na svoje aktivity priestory miestneho komunitného centra v správe mesta. Zároveň prebieha na Luníku IX prvá fáza projektu svojpomocnej výstavby a výstavby tréningového domčeka.

Kontaktné informácie

Vedúca KC: Bc. Petra Kurutzová

Lektorka FIE: Mgr.art. Alžbeta Mohyláková

Sociálny pedagóg: Jakub Andor

Asistenti: Roman Šana, Nikola Horváthová

Email: kurutzova@ke.etp.sk

Tel. číslo: 0917 179 638

Adresa: Krčméryho 2, 040 11 Košice

Google maps

Komunitné centrum Mesta Košice