Košice chcú stavať byty pre vybraných Rómov

7. 2. 2012 | Roman Rokytka Korzár: Únia nám dáva na byty pre Rómov šesť miliónov eur, využiť sa to chystajú aj Košice. Nájomníkov do výstavby mesto zapojiť neplánuje.

KOŠICE. Mesto Košice je pripravené stavať za peniaze z fondov Európskej únie nájomné byty pre svojich Rómov. Vyplýva to z dokumentu, ktorý spracovalo ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.

Sekcia ministerstva, Agentúra na podporu regionálneho rozvoja,  v ňom popisuje, ako uskutočniť pilotný projekt bývania pre „marginalizované skupiny“, ktorého návrh minulý rok schválila vláda. Začleniť ľudí z osád viac do spoločnosti zlepšením ich bývania požaduje od Slovenska únia.

Vyčlenila na to šesť miliónov eur, dopĺňať ich majú prostriedky zo štátneho rozpočtu, vlastné zdroje prijímateľa dotácie, teda obcí, a úvery Štátneho fondu rozvoja bývania.

O mieste nie je rozhodnuté

Dokument počíta s výstavbou 180 bytov najmä pre mladé rómske rodiny do roku 2015. Medzi samosprávy, ktoré môžu od novembra 2012 žiadať o nenávratný finančný príspevok, vybrala medzirezortná pracovná skupina aj Košice.

„Máme záujem o výstavbu dvoch bytových domov, čiže dokopy 24 bytových jednotiek. Zatiaľ sme nerozhodli o ich definitívnom umiestnení,“ povedala hovorkyňa magistrátu Martina Viktorínová.

Podľa podmienok ministerstva domy musia byť vybudované na pozemku mesta „v širšom centre …tak, aby nedochádzalo k priestorovému vylúčeniu marginalizovaných skupín výstavbou nájomných na okraji alebo mimo obce“.

Skúsenosti mimovládok

K zámeru má výhrady ETP Slovensko. Mimovládna organizácia má dlhoročné skúsenosti s výstavbou nízkonákladových domov v osadách, ktoré Rómovia stavajú sami pod dohľadom stavbárskych majstrov z poskytnutých mikropôžičiek.

Riaditeľka ETP Slovensko Slávka Mačáková, ktorá vládny návrh pripomienkovala,  kritizuje, že nepočíta so zapojením Rómov do výstavby, hoci by to podľa nej pomohlo ich integrácii.

„Marginalizované skupiny by získali odborné zručnosti a pracovné skúsenosti pre pracovné uplatnenie vo vhodnom zamestnaní, ktorým stavebníctvo určite je. Naše skúsenosti potvrdzujú, že ľudia, ktorí pracovali na stavbe nájomných bytov, získavajú pracovné príležitosti častejšie ako ostatní obyvatelia komunít,“ povedala.

Rómov majú zapojiť firmy

Odpracovaním časti nákladov si nájomníci podľa nej vytvoria k svojmu budúcemu obydliu aj „určitú väzbu“, čo zabráni, aby príbytky poškodzovali.

„Je na samotnom zhotoviteľovi bytov, ktorý vzíde z verejného obstarávania, či zamestná aj budúcich nájomcov, alebo bude využívať svoje pracovné kapacity,“ tvrdí Juraj Kadáš z komunikačného odboru ministerstva pôdohospodárstva.

Mesto Košice už teraz odpovedá, že Rómov do výstavby zapájať neplánuje. Zároveň tvrdí, že v Košiciach nebude problém nájsť podľa prísných kritérií vhodných nájomcov.

Byty pre rómsku elitu?

Zamestnaný minimálne 12 z 24 mesiacov, čistý register trestov, nulové nedoplatky, deti žiadne neospravedlnené hodiny, to sú niektoré z podmienok výberu budúcich obyvateľov bytov podľa dokumentu ministerstva.

Mimovládky ich považujú za tvrdé a takmer nesplniteľné. Vo výbere budúcich nájomníkov by mali podľa nich mať rozhodujúce slovo terénni sociálni pracovníci a pracovníci obce, ktorí obyvateľov poznajú a vedia, kto je zodpovedný a bude si plniť svoje finančné záväzky.

„Je veľa rodín, napríklad v Košiciach na Luniku IX, ktorých jeden člen pracuje, má príjem, ale ani tak neplatia nájomné a energie. Naproti tomu sú nájomníci, ktorí sú poberateľmi sociálnych dávok, zúčastňujú sa len aktivačných prác, ale úhrady za nájom a energie pravidelne platia,“ uvádza v jednej z pripomienok Mačáková.

Drahé byty

Plán ministerstva stanovuje obstarávaciu cenu jedného bytu s rozlohou 60 metrov štvorcových na maximálne 52 800 eur, teda 880 za meter. Konečná cena vzíde z verejného obstarávania.

Sú to neprimerane vysoké náklady, tvrdí ETP Slovensko. Vychádza z prepočtov organizácie  Habitat for Humanity, podľa ktorých vedia u nás stavebné firmy takýto byt postaviť aj za 27–tisíc eur.

Americká neziskovka, podporujúca bývanie v chudobných krajinách, poskytla vlani mikropôžičku aj štyrom rómskym rodinám v Moldave nad Bodvou. Rómovia  potom pracovali na stavbe vlastných príbytkov. Náklady na materiál na jeden domček s rozlohou 25 metrov štvorcových neprevýšili štyritisíc eur, čo je asi 150 eur za meter.

Kde môžu využiť fondy na rómske byty

Košice, Prešov, Michalovce, Moldava nad Bodvou, Spišská Nová Ves, Vranov nad Topľou, Gelnica, Giraltovce, Ľubica, Lučenec, Brezno

Poznámka

(Ne) rómsky projekt
Doteraz som si myslel, že ak má byť projekt na riešenia rómskej problematiky považovaný za úspešný, musí spĺňať dva samozrejmé princípy. Prvým je, že prináša efekt tým, ktorým je určený, čo sa nazýva adresnosť. Druhým, že prijímateľom nedáva nič úplne zadarmo, ale motivuje ich, aby svoju neutešenú situáciu riešili aj sami.

„Medzirezortná komisia“, zriadená ministerstvom pôdohospodárstva, ktorá zostavila plán, ako minúť desať miliónov eur na bývanie pre „marginalizované skupiny“, má zjavne iné kritériá úspešnosti. Podmienky výberu budúcich nájomníkov stanovila tak, že ak by sa takíto exemplárni Rómovia v Košiciach zázrakom našli, možnosti na riešenie svojej bytovej otázky by mali podobné, ako väčšina členov spoločnosti, a preto by pomoc v princípe nepotrebovali.

Mesto Košice  (a ďalšie samosprávy), zaslepené vidinou peňazí z únie, požiadavkám mimo reality a zdravého rozumu pritakávajú. Nevadí im, že projekt, ktorý si dáva za cieľ dostať ľudí z okraja spoločnosti, nie je v skutočnosti zameraný na tých, ktorí sa na okraji nachádzajú.

Zámer nepočíta so žiadnym zapojením Rómov do projektu. Tým v nich len umocňuje pocit, že vlastnými silami nič nezmenia a zostáva im len pasívne čakať na pomoc druhých. Na kopanie základov a miešanie betónu pritom netreba žiadnu kvalifikáciu.

Dopredu viem, aké reakcie sa objavia na internete v diskusii k článku o ďalších miliónoch na rómske byty. Všetkých prispievateľov, presvedčených o ďalšom cudzopasení menšiny a diskriminácii väčšiny, môžem upokojiť. Ak sa tento projekt urobí tak, ako je na papieri, budú z neho len výhodné zákazky, z ktorých sa ujde mnohým, len Rómom beznádejne uviaznutým v chudobe tentoraz nič.

Roman Rokytka