Konferencia Budujeme nádej

Konferenciou Budujeme nádej, ktorá sa dnes uskutočnila v Bratislave, vyvrcholil náš rozsiahly, štvorročný projekt Budejeme nádej – Zlepšovanie života v rómskych getách podporený Nádáciami Velux.  Zúčastnila sa na nej stovka účastníkov z celého Slovenska.

Po otvorení sa ujal slova Peter Krajňák z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a hovoril o tom, ako sa mení súčasný stav formálneho vzdelávania žiakov z vylúčených komunít a akú podporu školy dostávajú.

Najťažšie je naučiť sa merať úspech iným metrom, bol názov prezentácie, s ktorou vystúpila predsedníčka občianskeho združenia Equity Lýdia Šuchová, známa našim klientom najmä ako organizátorka stretnutí s vedcami Veda v osade.

Naše odborné pracovníčky Vladka Fortunová a Lenka Czikková  vo svojich prezentáciách vysvetlli, ako sa deti zo znevýhodneného prostredia v našich popoludňajších školských kluboch učia prostredníctvom Feuersteinovej metódy Inštrumentálneho obohacovania ako sa učiť. Dosahujú tak veľmi povzbudivé výsledky a metóda zároveň pomáha učiteľovi – mediátorovi meniť pohľad na žiaka.

Mária Miščíková  a Dávid Korčkovský z  ETP Slovensko hovorili o mentoringu ako jednom z mostov k sebestačnosti. Objasnili, ako mentori pomáhajú motivovať deti, aby pokračovali v štúdiu na stredných školách a pochopili, ako funguje svet mimo osady.

Naše kolegyne Izabela Mačátová a Viera Dubecká predstavili aktivity ETP na Luníku IX, aby sa z tohto geta stalo sídlisko ako ktorékoľvek iné.

Prezentáciu Škola, ktorú majú deti rady predniesla riaditeľka Základnej školy Moldava nad Bodvou Andrea Papp a demonštrovala ňou, ako sa za ostatné tri roky zmenil plán rozvoja školy a čo všetko sa dosiahlo. Premenu cítia rómski žiaci a všimli si ju aj rodičia nerómskych detí.

Vlado Rafael z EduRoma  rozobral problematiku podpory  učiteľov v záujme toho, aby pod ich vedením deti z rómskych komunít  rástli. Odpovedal na otázky, ako učitelia oceňujú podporu špeciálnych pedagógov, psychológov, svojich asistentov či metodické vedenie a aký vplyv má na nich odmeňovanie, atmosféra v škole a spolupráca miestnych aktérov.

O tom, čo všetko dokáže zmeniť jeden učiteľ v Šarišských Bohdanovciach a čo môžu robiť aj ostatní  učitelia, aby deti z vylúčených komunít dosahovali lepšie výsledky, rozprával Juraj Čokyna z Teach for Slovakia.

Vieme sa aspoň priblížiť k ideálnemu obrazu inkluzívneho vzdelávania? Ako môže postupovať štát, aby sa doplnilo to, čo v ňom na Slovensku chýba? Týmito otázkami sa zaoberal Juraj Kuruc z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, keď hovoril o možnostiach pomoci štátu pri rozvíjaní inovatívnych postupov nielen vzdelávania.

V závere konferencie zhrnula riaditeľka ETP Slovensko Slávka Mačáková myšlienky, ktoré odzneli.

Veríme, že podnety a príklady dobrej praxe, ktoré prezentovali rečníci, budú inšpiráciou pre prácu kompetentných v záujme toho, aby sa skvalitnil život ľudí vo vylúčených komunitách. Aby deťom poskytli školy takú podporu, vďaka ktorej ukončia povinnú školskú dochádzku, plynule prejdú na stredné a vysoké školy a v dospelosti sa úspešne integrujú na pracovnom trhu. Sme presvedčení, že škola má byť otvorená inováciám. Každého žiaka má motivovať, vytvoriť mu prostredie, kde bude cítiť, že ho prijímajú a chápu a tiež naplniť jeho špecifické potreby. Aby sa tieto myšlienky premenili na skutočnosť, musia mať učitelia dostatok znalostí, aby porozumeli prostrediu, z ktorého sú ich žiaci, a preto im má školský systém vytvoriť podmienky na rozvoj.