Konečne sánkovačka!

Do komunitného centra v Rankovciach chodili tento týždeň nielen deti, ale zavítali aj rodičia predškolákov, aby sa tu spoločne so svojimi ratolesťami tvorivo pohrali.

Schopné deti, ktoré navštevujú piaty ročník, čítali na čitateľskom krúžku z knihy Doktor Jajbolí a potom sa o texte rozprávali.

Zaujímavo sme strávili čas aj pri navrhovaní loga nášho komunitného centra. Na viacerých návrhoch sa objavili srdiečka, z čoho sme vyrozumeli, že svoje komunitné centrum majú rady, na iných bol kostol – asi preto, že sídlime na evanjelíckej fare, objavila sa múdra sova – akiste preto, že sa tu veľa naučia, inde kvety, možno z vďačnosti. Najkrajšie a najnápaditejšie logo vyberieme budúci týždeň.

Dočkali sme sa aj snehu, takže každá aktivita sa končila sánkovačkou.