Komunitné centrum v Starej Ľubovni je plné aktivít

V komunitnom centre Podsadek v Starej Ľubovni sa deti spolu s Danielom Ščigulinským, vedúcim IT a čitateľského krúžku, zapojili do projektu MY SME MALÍ KOČOVNÍCI.

Projektu sa zúčastnili deti, ktoré sa aktívne zúčastňovali aktivít v komunitnom centre (IT a čitateľský krúžok). Projekt bol vytvorený, aby pomohol rómskym deťom uvedomiť si príslušnosť k rómskemu etniku.Prostredníctvom projektu si deti zážitkovou formou osvojili poznatky o Rómskej kultúre a histórii. v stredu, 2. júla, si deti počas dňa vlastnoručne vyzdobili tričká, ktoré im ostali na pamiatku. Okrem toho boli zorganizované rôzne súťaže a hry, na konci ktorých boli najlepší odmenení cenami. Taktiež si nacvičili scénky o tom, ako putovali Rómovia z Indie až do Európy, a nakreslili, ako vyzerá rodina ich očami. Projekt sa mal pôvodne konať v lesoparku, kde bola naplánovaná aj opekačka. Kvôli nepriaznivému počasie sa projekt realizoval v priestoroch KC, čo však nikomu neprekážalo a deti si tento deň naozaj užili.

Soňa Pavlovská, vedúca KC Podsadek – Stará Ľubovňa, zase s deťmi vytvorila projekt, ktorý učí deti vnímať hodnotu ich vlastnej práce. Už mesiac sa deti stretávajú v maľbou voňajúcej miestnosti, ktorá je vyzdobená krásnymi obrázkami, z ktorých majú radosť najmä predškoláci. Vo štvrtok, 3.júna, sa  spoločne zapojili do projektu s názvom „Vážme si to, čo sme vytvorili vlastnými rukami“. Mládež bola  aktívna, práca išla všetkým veľmi dobre a s výsledkom je každý spokojný.

Obidva projekty boli financované ako Malé projektové zámery z Európskeho sociálneho fondu ako súčasť národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax, ktorý organizuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.Tento projekt bol financovaný IUVENTOU cez Projekt KOMPRAX.