Keď sa dieťa pýta…

„Keď sa dieťa pýta, chce sa učiť“, odznelo včera v hlavných správach RTVS na Jednotke v šote Izraelská metóda vo Veľkej Ide pomáha z úst učiteľky Natálie Pilipčukovej, ktorá v Základnej škole vo Veľkej Ide učí druháčikov v Klube FIE (Feuersteinova metóda inštrumentálneho obohacovania).

Minutáž 00:45:09 – 00:47:40