Náš prístup

Práca občianskeho združenia ETP Slovensko sa zakladá na pochopení vzájomnej previazanosti problémov v sociálnej oblasti, problémov vzdelávania, zdravia, bývania a zamestnanosti obyvateľov sociálne vylúčených spoločenstiev. Práve z tohto dôvodu je pre ETP Slovensko kľúčové vytváranie sietí komunitných centier, ktoré sa snažia navrhovať a realizovať komplexné riešenia na zdolanie týchto problémov.

Základom týchto centier sú vyškolení komunitní sociálni pracovníci. Títo spoznávajú chudobné rodiny v rámci klubových činností a snažia sa im pomôcť pri napĺňaní ich potrieb ponúknutím poradenstva a praktickej pomoci.

V komunitných centrách sa realizujú vzdelávacie programy (cvičenia praktických zručností, mimoškolské aktivity, preventívne programy, celoživotné vzdelávanie, odborný výcvik), programy vytvárajúce pracovné miesta, sociálne, zdravotné, finančné a právne poradenstvo všetkým ľuďom z komunity bez rozdielu veku. Ľudia v núdzi dostávajú rady a poskytuje sa im v odôvodnených prípadoch aj humanitárna pomoc.

Komunitní sociálni pracovníci pomáhajú klientom komunitných centier zabezpečiť si domov alebo zlepšiť kvalitu súčasného bývania tým, že im poskytujú možnosť zapojiť sa do sporiaceho alebo mikropôžičkového programu, prostredníctvom ktorých si môžu vylepšiť bývanie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *