Malé kroky vpred

V utorok 26. novembra na pozvanie Friedrich Ebert Stfitnung, zastúpenie v SR (FES) navštívil obec Rankovce veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko, Michael Schmunk. Pozvaným hosťom FES a veľvyslanectva bol aj Alexander Mušinka, kultúrny antropológ z Ústavu rómskych štúdií na Prešovskej univerzite v Prešove.

Návštevníci sa najprv zastavili pri novopostavených domoch, pričom sa zaujímali o systém, akým mikropôžičkový program v rámci projektu Budujeme nádej funguje, a tiež o to, aké sú podmienky zapojenia sa do programu. Neskôr sa celá skupina presunula do budovy obecného úradu v Rankovciach, kde veľvyslanca privítal starosta obce, Stanislav Hada, a kde prebehla živá diskusia o otázkach rómskej problematiky.

„Základný problém toho, čo sa nazýva rómska problematika, je zamestnanie.“

V diskusii sa veľvyslanec venoval najmä otázke práce a zamestnanosti Rómov, žijúcich v znevýhodnených podmienkach. Jeho návrhy smerovali k vytvoreniu infraštruktúry v komunite, a to privedením investorov a vytvorením nových pracovných miest, ktoré budú mať v danej obci svoje uplatnenie. Riešila sa aj otázka škôl, ktoré by mali byť rovnako súčasťou infraštruktúry, aby deti z osád nemuseli do škôl dochádzať do vzdialených miest a obcí.

Nemecký veľvyslanec v diskusii tiež prízvukoval, že to, čo sa všeobecne pomenúva ako rómsky problém, nie je problémom Slovenska či jednotlivých krajín, je to problém celej Európskej únie, a preto by sme sa mali tejto otázke intenzívne venovať. „To, čo urobíme pre Rómov, urobíme pre seba,“ povedal Michael Schmunk.

Posledným bodom programu bola prezentácia aktivít organizácie ETP Slovensko v miestnom komunitnom centre, ktorú viedla Slávka Mačáková. Pri prezentácii sa zaoberala nielen projektmi bývania, ale aj projektmi, venujúcimi sa vzdelávaniu detí a dospelých, veď ako povedala Monika Beňová, farárka v obci Rankovce a zároveň vedúca komunitného centra, recept možno nájsť aj v práci s obyvateľmi všetkých vekových kategórií: „Nepracujeme len s jednou skupinou, pracujeme s deťmi, rodičmi a ich rodičmi.“

Bez zásahu štátu to nepôjde

Najdôležitejšie posolstvo z návštevy nemeckého veľvyslanca Michaela Schmunka možno nájsť v apeli na nevyhnutný zásah vlády a štátnych orgánov v otázke rómskej problematiky, ktorá sa podľa neho dá riešiť. Chce to však intenzívny prístup a uvedomenie si problematiky nielen zo strany všetkých občanov, ale najmä zo strany vedenia a štátnych orgánov.